პროექტები

 

ცხოვრებისეული უნარები

ცხოვრებისეული უნარების კურსის სწავლება  ხელს უწყობს:
1. კომუნიკაციის, ჯგუფში მუშაობის, გადაწყვეტილებების მიღების და რისკის უნარების ჩამოყალიბებას;
2. კრიტიკული აზროვნების უნარის განვითარებას;
3. დამოუკიდებლად მუშაობის უნარების გამომუშავებას.
 
 
 

შემეცნებით-გასართობი კლუბები
სკოლაში  ფუნქციონირებს შემდეგი კლუბები:

 1. გია მურღულიას ლიტერატურული სკოლა
 2. სადისკუსიო კლუბი
 3. იაპონური ენის კლუბი
 4. კინოკლუბი
 5. თეატრალური კლუბი
 6. მუსიკის კლუბი
 7. მათემატიკის კლუბი
 8. გერმანული ენის კლუბი
 9. ფრანგული ენის კლუბი
 

College Counseling
სერვისი მოიცავს დახმარებას:

 1. პროფესიის განსაზღვრაში
 2. საქართველოში, ევროპასა და ამერიკაში  უნივერსიტეტების არჩევაში
 3. შესაბამისი განაცხადის შევსებასა და საბუთების მომზადებაში
 

გაცნობიერებული არჩევანი
პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები ხვდებიან სხვადასხვა პროფესიის ცნობილ წარმომადგენლებს, ეცნობიან სხვადასხვა კომპანიის მუშაობის სპეციფიკას, უტარდებათ უნივერსიტეტეტბის პრეზენტაციები

Leave a Reply