მედეა ჭელიძე

ადმინისტრაციული მენეჯერი

ქეთევან ბაცანკალაშვილი

განვითარებისა და ხარისხის მართვის ხელმძღვანელი

ირინა შარაბიძე

დირექტორის მოადგილე

მარიამ კავლელიშვილი

სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელი