fbpx
Bard College სტუმრად ლოგოსში
Bard College სტუმრად ლოგოსში

ლოგოსს კიდევ ერთი, ამჯერად Bard College-ის წარმომადგენელი ეწვია, რომელმაც გააცნო პროგრამა და მი...

ოქტომბერი 10, 2018