საერთაშორისო აკადემია ლოგოსის ღირებულება არის 5980 ლარი წელიწადში დაწყებით კლასებში, 9000 ლარი წელიწადში VII და VIII კლასებში და 11180 ლარი წელიწადში IX კლასიდან XII კლასის ჩათვლით.