fbpx

პირველადი დახმარების ტრენინგი


  • ივნისი 17, 2023
პირველადი დახმარების ტრენინგი
🩺IX ა კლასი დაესწრო პირველადი დახმარების ტრენინგს.
🔸ლოგოსელებმა მიიღეს პირველადი დახმარებისთვის საჭირო თეორიული ინფორმაცია და თავიანთი შესაძლებლობები გამოცადეს პრაქტიკაშიც.
📄ტრენინგის ბოლოს, ლოგოსელებს გადაეცათ ორენოვანი სერტიფიკატები.